Nariadenie vlády č. 26/1947 Zb.Nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v § 2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh.

Čiastka 12/1947
Platnosť od 27.02.1947
Účinnosť od 27.02.1947

OBSAH

26.

Vládní nařízení

ze dne 25. února 1947,

jímž se prodlužuje lhůta uvedená v § 2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh:


§ 1.

(1) Lhůta uvedená v § 2, odst. 2 zák. č. 250/1946 Sb. se prodlužuje do 30. dubna 1947.

(2) Přihlášky podle § 4, odst. 2 téhož zákona lze podati nejpozději do 30. června 1947.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem sociální péče a ostatními zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Zmrhal v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Pietor v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Stránský v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Franek v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Clementis v. r.

Laušman v. r.

Lichner v. r.