Vyhláška č. 223/1947 Zb.Vyhláška ministra zemědělství kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů.

Čiastka 105/1947
Platnosť od 30.12.1947
Účinnosť od 30.12.1947

OBSAH

223

Vyhláška ministra zemědělství

ze dne 15. prosince 1947,

kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů.

Ministr zemědělství vyhlašuje podle § 4, písm. a) a § 5, odst. 2 vládního nařízení ze dne 7. srpna 1940, č. 270 Sb., o příslušnosti ministerstva zemědělství:


§ 1

Použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví č. 253/1944 Sb. se zrušuje.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ďuriš v. r.