Zákon č. 222/1947 Zb.Zákon kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů.

Čiastka 105/1947
Platnosť od 30.12.1947
Účinnosť od 01.01.1948

OBSAH

222.

Zákon

ze dne 18. prosince 1947,

kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Pro veškeré řádné soudy v republice Československé platí doba od 1. ledna 1948 do 31. prosince 1949 za dobu jejich nové organisace podle § 99 ústavní listiny.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede jej ministr spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.