Zákon č. 221/1947 Zb.Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání

Čiastka 105/1947
Platnosť od 30.12.1947
Účinnosť od 01.01.1948

OBSAH

221

Zákon

ze dne 18. prosince 1947

o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I~

Ustanovení §§ 1 až 9 vládního nařízení ze dne 13. Ledna 1943, č. 14 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění vyplývajícím z nynějšího právního stavu, platí přiměřeně do 31. prosince 1948.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r. Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r. Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Kočvara v. r. Ďuriš v. r.

Tymeš v. r. Dr. Čepička v. r.

Široký v. r. Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r. Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r. Hála v. r.

Dr. Ripka v. r. Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r. Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r. Majer v. r.

Dr. Stránský v. r. Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r. Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.