Zákon č. 220/1947 Zb.Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948.

Čiastka 105/1947
Platnosť od 30.12.1947
Účinnosť od 01.01.1948

220.

Zákon

ze dne 18. prosince 1947

o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Ustanovení zákona ze dne 14. května 1947, č. 82 Sb., o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou, platí také pro úpravu placené dovolené na zotavenou v roce 1948.


Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provede jej ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Nejedlý v. r.