Zákon č. 219/1947 Zb.Zákon jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.

Čiastka 105/1947
Platnosť od 30.12.1947
Účinnosť od 30.12.1947

219

Zákon

ze dne 18. prosince 1947,

jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Žádosti o přiznání výhod plynoucích z ustanovení §§ 1 až 4 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu, které měly býti podány podle ustanovení jeho § 6, věty prvé nejpozději do tří měsíců ode dne jeho vyhlášení, lze podati do 30. června 1948.


Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r. Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Kočvara v. r. Ďuriš v. r.

Tymeš v. r. Dr. Čepička v. r.

Široký v. r. Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r. Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r. Hála v. r. též za náměstka předsedy vlády Dr. Šrámka

Dr. Ripka v. r., Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r. Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r. Dr. Procházka v. r.

Dr. Drtina v. r. Majer v. r.

Kopecký v. r. Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r., Lichner v. r.