Vyhláška č. 2/1947 Zb.Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva.

Čiastka 1/1947
Platnosť od 11.01.1947 do31.12.1949
Účinnosť od 11.01.1947 do31.12.1949
Zrušený 279/1949 Zb.

2.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 9. ledna 1947,

kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva.

V zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., se opravuje v § 5, odst. 1, písm. d) označení berního roku „1937“ na „1945“.

Nosek v. r.