Vyhláška č. 195/1947 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově.

Čiastka 92/1947
Platnosť od 03.12.1947
Účinnosť od 03.12.1947

195

Vyhláška ministerstva vnitra

ze dne 27. listopadu 1947,

kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově.


V ustanovení § 16, odst. 2 úplného znění zákona o stavební obnově se vypouštějí slova „plánovacími a“.


Nosek v. r.