Nariadenie vlády č. 162/1947 Zb.Vládní nařízení kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami.

Čiastka 77/1947
Platnosť od 27.09.1947
Účinnosť od 01.10.1947

OBSAH

162.

Vládní nařízení

ze dne 23. září 1947,

kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami.

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 6 a 7 zákona ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z r. 1897, o obchodu s potravinami a některými předměty potřeby, podle § 14 zákona ze dne 25. října 1901, č. 26 ř. z. z r. 1902, o obchodu s máslem, sýrem, přepouštěným máslem, přepouštěným vepřovým sádlem a jejich náhražkami, podle §§ 6, 14 a 167 zák. čl. XIV/1876, kterým bylo upraveno veřejné zdravotnictví, a podle zák. čl. XLVI/1895, o zákazu falšování zemědělských plodin, výrobků a potřeb:


§ 1.

V ustanovení § 7, odst. 1 vládního nařízení č. 75/1934 Sb. se číslice „3.6%“ nahrazuje na přechodnou dobu číslicí „2%“.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1947; provedou je ministři výživy a zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Široký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.