Vyhláška č. 159/1947 Zb.Vyhláška ministra financí kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu.

Čiastka 76/1947
Platnosť od 20.09.1947
Účinnosť od 22.09.1947

OBSAH

159.

Vyhláška ministra financí

ze dne 17. září 1947,

kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu.

Podle § 100, odst. 3 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:


§ 1.

Číselná výše monopolní daně z lihu činí u lihu vůbec a u výrobků, na něž československý monopol lihový dodává líh za plnou prodejní cenu, 250 Kčs za 1 hlo.


§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. září 1947.


Dr. Dolanský v. r.