Vyhláška č. 153/1947 Zb.Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17. června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých.

Čiastka 72/1947
Platnosť od 28.08.1947
Účinnosť od 28.08.1947

153.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 20. srpna 1947

o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17. června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých.


Ustanovení § 65, odst. 1, věty první, civilního soudního řádu ve znění, obsaženém v oddílu I přílohy k vyhlášce č. 119/1947 Sb., se opravuje tak, že za slovo „písemně“ se vkládá slovo „nebo“.


Nosek v. r.