Vyhláška č. 152/1947 Zb.Vyhláška ministra financí mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946.

Čiastka 72/1947
Platnosť od 28.08.1947
Účinnosť od 08.08.1947

152.

Vyhláška ministra financí

ze dne 20. srpna 1947

o obchodní a platební dohodě mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946.


Obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946 a uvedená se souhlasem presidenta republiky v prozatímní platnost podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, vládní vyhláškou ze dne 31. ledna 1947, č. 54 Sb., byla dne 12. června 1947 schválena ústavodárným Národním shromážděním a dne 8. srpna 1947 byla ratifikována presidentem republiky.


Masaryk v. r.