Vyhláška č. 136/1947 Zb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afghanistanským, sjednané výměnou not v Berlíně dne 21. října 1937.

Čiastka 61/1947
Platnosť od 01.08.1947
Účinnosť od 18.11.1946

136.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 19. července 1947

o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afghanistanským, sjednané výměnou not v Berlíně dne 21. října 1937.


President republiky ratifikoval dne 18. listopadu 1946, po projevu souhlasu ústavodárným Národním shromážděním, obchodní dohodu mezi republikou Československou a královstvím Afghanistanským, sjednanou výměnou not v Berlíně dne 21. Října 1937 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. prosince 1937, č. 45 Sb. z roku 1938.


Dohoda nabyla podle svého článku 5 mezinárodní působnosti dnem 18. listopadu 1946.


Masaryk v. r.