Zákon č. 104/1947 Zb.Zákon kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů.

Čiastka 48/1947
Platnosť od 24.06.1947
Účinnosť od 24.06.1947

OBSAH

104.

Zákon

ze dne 29. května 1947,

kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Působnost, kterou podle zákona ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů, vykonávala velitelství sborů, přechází na velitelství oblastí.

(2) Kde právní předpisy jednají o správní působnosti velitelství sborů, jest tím rozuměti správní působnost velitelství oblastí.


§ 2.

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

(2) Na opatření a rozhodnutí, jež byla učiněna před účinností tohoto zákona velitelstvími oblastí, se hledí, jakoby byla učiněna podle ustanovení tohoto zákona. Zákon provede ministr národní obrany.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.