Nariadenie vlády č. 100/1947 Zb.Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon.

Čiastka 47/1947
Platnosť od 21.06.1947
Účinnosť od 01.07.1947

OBSAH

100.

Vládní nařízení

ze dne 17. června 1947

o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 93, odst. 4 celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb.:


§ 1.

Ustanovení přílohy B (tárového sazebníku) k § 182 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., ve znění naposled upraveném vládním nařízením ze dne 30. dubna 1937, č. 70 Sb., se doplňuje takto:

Saz.
čís.
ZbožíTárové sazby
v procentech hrubé váhy
21MelasaI. Pevný cukr:
13 v bednách,
12 v sudech z dužin z tvrdého dřeva,
10 v jinakých sudech,
8 v kanastrech, kranjanech,
7 v jinakých koších,
2 v balíkových obalech nebo v těžkých pytlích,
1 v lehkých pytlích.
II. Roztoky cukru:
11 za vrchní ochranný sud.
56
e
Živoucí rostliny atd.:
ostatní, též sazenice, rouby atd.
18 v bednách,
4 v koších,
2 v balíkových obalech nebo v pytlích.
148
b2
Barevné hlinky:
pálené, mleté atd.,
ostatní
12 v bednách nebo v sudech,
8 v koších v papírových sudech nebo
v sudech papírem vykládaných,
6 v balíkových obalech nebo v pytlích.
394
a2
Kamenné desky atd.:
surové z úběle, mramoru nebo hadce
16 v bednách,
10 v sudech
395
a2
Předmety výslovně nejmenované z kamenů atd.:
osekané atd., jinak profilované atd.
16 v bednách,
10 v sudech.
396
a1
Předměty výslovně nejmenované z úběle atd.:
osekané atd., prostě profilované atd.
16 v bednách,
10 v sudech.
397
a1
Předměty výslovně nejmenované ze žuly atd.:
osekané atd., prostě profilované atd.
16 v bednách,
10 v sudech.
398Hmoty isolační z křeménky atd.16 v bednách,
10 v sudech, v laťoví nebo v polobednách,
4 v balíkových obalech nebo v pytlích.
400
a
Zboží z cementu nebo sádry atd.:
nebroušené atd.
12 v bednách nebo v sudech,
6 v koších,
4 v balíkových obalech nebo v pytlích.
417
a1
Obkládačky a dlaždice atd.:
nepolévané, jednobarevné silnější
15mm až 30 mm
23 v bednách nebo sudech,
13 v koších, v laťoví, v bednění nebo
v polobednách
597
b
Kysličníky a zásady, výslovně jmenované:
žíravý louh draselný atd.
9 za vrchní ochranný sud.
599
d
Soli draselné atd.:
soda (uhličitan sodný), surová nebo krystalovaná
10 v bednách nebo v sudech,
6 v koších, v sudech papírových nebo
papírem vykládaných,
3 v balíkových obalech nebo v pytlích,
9 za vrchní ochranný sud.
600
e
Sloučeniny vápníku atd.:
chlorové vápno
10 v bednách nebo v sudech,
6 v koších, v sudech papírových nebo
papírem vykládaných,
3 v balíkových obalech nebo v pytlích,
9 za vrchní ochranný sud.
602
b
Sloučeniny mědi atd.:
bílá skalice
10 v bednách nebo v sudech,
6 v koších, v sudech papírových nebo
papírem vykládaných,
3 v balíkových obalech nebo v pytlích,
9 za vrchní ochranný sud.
603
a2
Sloučeniny síry atd.:
sirouhlík
9 za vrchní ochranný sud.
605
b
Saze (kopt) atd.:
ostatní
12 v bednách nebo v sudech,
6 v koších, v sudech papírových nebo
papírem vykládaných,
3 v balíkových obalech nebo v pytlích,
9 za vrchní ochranný sud.
655Vinné droždí (kvasnice),
těstovité
12 v bednách nebo v sudech,
6 v koších, v sudech papírových nebo
papírem vykládaných,
3 v balíkových obalech nebo v pytlích,
9 za vrchní ochranný sud.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1947; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Ďuriš v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.