Vyhláška č. 95/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv.

Čiastka 43/1946
Platnosť od 15.05.1946
Účinnosť od 15.05.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.1946 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.05.1946