Nariadenie vlády č. 77/1946 Zb.Nařízení, kterým se vydává Statut národních podniků potravinářských.

Čiastka 38/1946
Platnosť od 02.05.1946
Účinnosť od 02.05.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.05.1946 Aktuálne znenie