Vyhláška č. 71/1946 Zb.Vyhláška o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu.

Čiastka 34/1946
Platnosť od 23.04.1946
Účinnosť od 25.04.1946

OBSAH