Vyhláška č. 66/1946 Zb.Vyhláška, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění.

Čiastka 32/1946
Platnosť od 18.04.1946
Účinnosť od 18.04.1946

OBSAH

66.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 18. dubna 1946,

kterou se činí opatření podle č. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění.


Podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 65 Sb., o ústavodárném Národním shromáždění, vyhlašuji v příloze výtah z dohody vlády Československé republiky a předsednictva Slovenské národní rady ze dne 2. června 1945, pokud se týká rozsahu moci zákonodárné ve věcech společných.


Nosek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 66/1946 Sb.

Výtah

z dohody vlády Československé republiky a předsednictva Slovenské národní rady ze dne 2. června 1945, pokud se týká rozsahu moci zákonodárné ve věcech společných.

Za společné 1) považují se zásadn. celostátní hospodářské, sociálně-kulturní a administrativně-politické věci, jmenovitě:

1. ústava a státní hranice;

2. zásadní úprava základních práv a svobod občanských;

3. zásadní úprava otázek vnitřní bezpečnosti ;

4. národní obrana;

5. politický a hospodářský styk se zahraničím;

6. měna a zásadní úprava peněžnictví a pojišťovnictví ;

7. státní rozpočet, závěrečné účty, státní dluh a státní půjčky, jakož i kontrola hospodaření státu;

8. věci celní, věci spotřebních daní a finančních monopolů, daně z hospodářského styku (daň z obratu a daň přepychová), přímé daně, poplatky a regály (poštovní, mincovní a loterní);

9. státní občanství, vystěhovalectví a přistěhovalectví a cestovní pasy;

10. zásadní úprava školství, výchovy a národní osvěty;

11. železniční, silniční, vodní a letecká doprava, pošty a telekomunikace, společné věci rozhlasu;

12. poštovní spořitelny a šeková služba;

13. patenty, ochrana vzorků a známek, míry a váhy, vyměřování a mapování;

14. zásadní věci hospodářské, zásobovací, vyživovací a finanční, potřebné na zabezpečení stejných podmínek hospodaření a podnikání;

15. státní podniky, ústavy a zařízení;

16. unifikace práva, zejména občanského, obchodního, směnečného a šekového, trestního, jakož i administrativního a soudního řízení, dále věci zásadní úpravy soudní organisace;

17. pragmatikální a platové věci státních a veřejných zaměstnanců;

18. sociální pojištění a sociální politika;

19. zásadní úprava veřejného zdravotnictví ;

20. věci, které se mají na základě vzájemné dohody jednotně upravit.

Poznámky pod čiarou

1) V dohodě (či. II) se praví v úvodě k tomuto výpočtu: „Až do ustavení zatímního československého zákonodárného sboru vykonává pro celé území československé republiky zákonodárnou moc vs společných věcech president republiky k návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou svými dekrety.“