Nariadenie vlády č. 63/1946 Zb.Nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují.

Čiastka 31/1946
Platnosť od 13.04.1946
Účinnosť od 20.04.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.04.2008 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.04.1946