Vyhláška č. 61/1946 Zb.Vyhláška o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních.

Čiastka 30/1946
Platnosť od 08.04.1946
Účinnosť od 08.04.1946

OBSAH