Vyhláška č. 58/1946 Zb.Vyhláška, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu.

Čiastka 28/1946
Platnosť od 03.04.1946
Účinnosť od 01.03.1946

OBSAH

58.

Vyhláška ministra financí

ze dne 23. března 1946,

kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu.

Podle § 60, písm. a) a § 100, odst. 3 zákona ze dne 19. Února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:


§ 1.

Nejvyšší přípustná úhrnná výrobní, skladní a manipulační výtrata činí u nápojů z hroznů 12% z vyrobeného moštu (§ 60, písm. a) zák. č. 30/1946 Sb.).

§ 2.

Číselná výše daně z lihu činí u lihu vůbec a u výrobků, na něž československý monopol lihový dodává líh za plnou cenu 115.- Kčs za hl stupeň (§ 100, odst. 3 zák. č. 30/1946 Sb.).


§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1946.


Dr. Šrobár v. r.