Ústavný zákon č. 57/1946 Zb.Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky.

Čiastka 28/1946
Platnosť od 03.04.1946
Účinnosť od 03.04.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.04.1946 Aktuálne znenie