Vyhláška č. 56/1946 Zb.Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy.

Čiastka 27/1946
Platnosť od 29.03.1946
Účinnosť od 13.04.1946