Zákon č. 53/1946 Zb.Zákon o zřízení „Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze".

Čiastka 25/1946
Platnosť od 26.03.1946
Účinnosť od 26.03.1946

OBSAH

53.

Zákon

ze dne 5. března 1946

o zřízení „Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze".

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Dosavadní umělecko-průmyslová škola v Praze se přeměňuje na vysokou školu s názvem „Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze“.

§ 2.

Organisační statut této vysoké školy vydá ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem průmyslu.


§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem průmyslu.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.