Zákon č. 52/1946 Zb.Zákon, kterým se prohlašuje den 7. března za památný den.

Čiastka 25/1946
Platnosť od 26.03.1946
Účinnosť od 26.03.1946

OBSAH

52.

Zákon

ze dne 7. března 1946,

kterým se prohlašuje den 7. Března za památný den

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

7. březen, den narozenin presidenta-Osvoboditele T. G. Masaryka, jest památným dnem republiky Československé.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.