Vyhláška č. 51/1946 Zb.Vyhláška o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih.

Čiastka 24/1946
Platnosť od 16.03.1946
Účinnosť od 16.03.1946