Vyhláška č. 5/1946 Zb.Vyhláška o nástupních termínech v roce 1946.

Čiastka 2/1946
Platnosť od 21.01.1946
Účinnosť od 21.01.1946

5

Vyhláška

ministerstva národní obrany

ze dne 12. ledna 1946

o nástupních termínech v roce 1946.

(1) Ministerstvo národní obrany, doplňujíc svoji vyhlášku ze dne 11. srpna 1945, č. 65 Sb., vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb., pro rok 1946 v zemích České a Moravskoslezské jako termín pro nastoupení do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy ještě tyto nástupní termíny:

1. březen 1946,

1. červen 1946.

(2) Branci, na které se vztahují nástupní termíny uvedené v odstavci 1, budou povoláni do činné vojenské služby jednotlivě svolávacími lístky.

gen. Svoboda v. r.