Nariadenie vlády č. 49/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34, odst. 2 vojenského kárného zákona.

Čiastka 23/1946
Platnosť od 18.03.1946
Účinnosť od 18.03.1946

OBSAH