Zákon č. 48/1946 Zb.Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami.

Čiastka 23/1946
Platnosť od 18.03.1946
Účinnosť od 02.04.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.04.1946 Aktuálne znenie