Nariadenie vlády č. 3/1946 Zb.Nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny.

Čiastka 2/1946
Platnosť od 21.01.1946
Účinnosť od 01.11.1945
Redakčná poznámka

Platí v zemích České a Moravskoslezské

OBSAH

3.

Vládní nařízení

ze dne 21. prosince 1945

o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19, odst. 1 zákona ze dne 23. září 1930, č. 143 Sb., o Poštovní spořitelně:


§ 1.

Úroková sazba ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny, učiněných v nových platidlech (§ 2, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny), činí 1 3/4%.


§ 2.

Vládní nařízení ze dne 17. července 1945, č. 34 Sb., o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny se zrušuje.

§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1945 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr pošt.


Fierlinger v.r.

Gottwald v.r.

Dr. Stránský v.r.

Široký v.r.

Dr. Šrámek v.r.

Ursíny v.r.

Masaryk v.r.

gen. Svoboda v.r.

Dr. Ripka v.r.

Nosek v.r.

Dr. Nejedlý v.r.

Dr. Drtina v.r.

Kopecký v.r.

Laušman v.r.

Ďuriš v.r.

Dr. Pietor v.r.

gen. Hasal v.r.

Hála v.r.

Dr. Šoltész v.r.

Majer v.r.

gen. Dr. Ferjenčík v.r.

Lichner v.r.