Vyhláška č. 254/1946 Zb.Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek.

Čiastka 106/1946
Platnosť od 30.12.1946 do01.10.1949
Účinnosť od 01.01.1947 do01.10.1949

OBSAH