Zákon č. 246/1946 Zb.Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti.

Čiastka 106/1946
Platnosť od 30.12.1946
Účinnosť od 30.12.1946

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.1946 Aktuálne znenie