Zákon č. 244/1946 Zb.Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi.

Čiastka 106/1946
Platnosť od 30.12.1946
Účinnosť od 30.12.1946