Vyhláška č. 243/1946 Zb.Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské.

Čiastka 105/1946
Platnosť od 28.12.1946
Účinnosť od 01.01.1947

OBSAH