Vyhláška č. 242/1946 Zb.Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela).

Čiastka 105/1946
Platnosť od 28.12.1946
Účinnosť od 14.01.1947

OBSAH