Vyhláška č. 240/1946 Zb.Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou.

Čiastka 105/1946
Platnosť od 28.12.1946
Účinnosť od 12.01.1947