Nariadenie vlády č. 220/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.

Čiastka 97/1946
Platnosť od 13.12.1946
Účinnosť od 01.07.1946
Redakčná poznámka

na Slovensku zostáva v platnosti pôvodné znenie §21 a §85 ods. 1 a 2 s tým