Nariadenie vlády č. 217/1946 Zb.Nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky.

Čiastka 95/1946
Platnosť od 07.12.1946
Účinnosť od 07.12.1946

OBSAH

217.

Vládní nařízení

ze dne 22. listopadu 1946,

jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, jehož účinnost ve znění zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 22 Sb., byla prodloužena zákonem ze dne 8. července 1946, č. 149 Sb.:


§ 1.

Doba zvýšeného ohrožení republiky ve smyslu § 18 dekretu č. 16/1945 Sb., jehož účinnost ve znění zákona č. 22/1946 Sb. byla prodloužena zákonem č. 149/1946 Sb., se končí dnem 31. Prosince 1946.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Kopecký v. r.

Ursíny v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r.,

též za miinistra Masaryka a státního tajemníka Dr. Clementise

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Široký v. r.

Hála v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Franek v. r.