Vyhláška č. 214/1946 Zb.Vyhláška, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven.

Čiastka 93/1946
Platnosť od 03.12.1946
Účinnosť od 03.12.1946