Nariadenie vlády č. 213/1946 Zb.Nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947.

Čiastka 92/1946
Platnosť od 27.11.1946
Účinnosť od 27.11.1946

OBSAH

213.

Vládní nařízení

ze dne 27. listopadu 1946

o zavedení zimního času v období 1946/1947.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 21. listopadu 1946, č. 212 Sb., o zimním čase:


§ 1.

Počátek zimního času v roce 1946 se určuje na den 1. Prosince 1946 o třetí hodině ranní středoevropského času a provede se posunutím hodinových ručiček na druhou hodinu.

§ 2.

Konec zimního času v roce 1947 se určuje na den 23. Února 1947 o druhé hodině ranní zimního času a provede se posunutím hodinových ručiček na třetí hodinu.


§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Drtina v. r.

Majer v. r.

Kopecký v. r. Dr.

Franek v. r.

Laušman v. r.

Lichner v. r.