Vyhláška č. 211/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946.

Čiastka 91/1946
Platnosť od 26.11.1946
Účinnosť od 26.11.1946

211.

Vyhláška ministra financí

ze dne 20. listopadu 1946,

kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946.


Podle § 23 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb., o akciové bance cedulové, vyhlašuji připojené oznámení Národní banky Československé ze dne 29. října 1946.


Dr. Dolanský v. r.