Zákon č. 206/1946 Zb.Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů.

Čiastka 90/1946
Platnosť od 20.11.1946
Účinnosť od 01.01.1946

OBSAH

206.

Zákon

ze dne 16. října 1946

o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Zvláštní služební přídavek podle § 1 zákona ze dne 12. Dubna 1946, č. 103 Sb., o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců, přísluší justičním důstojníkům z povolání, důstojníkům a gážistům mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a u vojenských justičních úřadů i ostatním zaměstnancům.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provede jej ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.