Vyhláška č. 185/1946 Zb.Vyhláška, jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu.

Čiastka 80/1946
Platnosť od 18.10.1946
Účinnosť od 07.10.1946

OBSAH

185.

Vyhláška ministra financí

ze dne 5. října 1946,

jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu.

Podle § 100, odst. 3 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:


§ 1.

Ustanovení § 2 vyhlášky č. 58/1946 Sb. se mění a zní takto:

„Číselná výše monopolní daně z lihu činí u lihu vůbec a u výrobků, na něž československý monopol lihový dodává líh za plnou prodejní cenu, 165 Kčs za 1 hl0.“


§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. října 1946.


Dr. Dolanský v. r.