Vyhláška č. 173/1946 Zb.Vyhláška, jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.

Čiastka 75/1946
Platnosť od 27.09.1946 do31.12.1952
Účinnosť od 27.09.1946 do31.12.1952
Zrušený 78/1952 Zb.

OBSAH

173.

Vyhláška ministra financí

ze dne 13. září 1946,

jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku.

Podle ustanovení § 87, odst. 1 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, vyhlašuji:


§ 1.

Zákon ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, nabývá účinnosti dnem 30. září 1946.


§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.