Zákon č. 158/1946 Zb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.

Čiastka 67/1946
Platnosť od 05.08.1946
Účinnosť od 01.07.1946

OBSAH