Ústavný zákon č. 153/1946 Zb.Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.

Čiastka 64/1946
Platnosť od 17.07.1946
Účinnosť od 17.07.1946