Nariadenie vlády č. 152/1946 Zb.Nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova.

Čiastka 63/1946
Platnosť od 10.07.1946
Účinnosť od 10.07.1946

OBSAH