Vyhláška č. 147/1946 Zb.Vyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah.

Čiastka 61/1946
Platnosť od 28.06.1946
Účinnosť od 28.06.1946

OBSAH