Vyhláška č. 113/1946 Zb.Vyhláška o úplném znění zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.

Čiastka 50/1946
Platnosť od 03.06.1946
Účinnosť od 01.01.1946

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1946 Aktuálne znenie